La galeria Espai Cavallers va obrir les seves portes al novembre de l’any 2004, al bell mig del Centre Històric de Lleida,  amb la finalitat de promoure i difondre l’obra d’artistes d’art contemporani en una línia que va des de la figuració a l’abstracció i altres expressions de l’art contemporani.

Des de sempre ha tingut la voluntat d’adaptar-se a una societat global i canviant amb la finalitat de fer arribar l’art contemporani a qualsevol persona que tingui inquietuds i sensibilitat vers l’art.

+Més info

El nom de galeria Espai Cavallers  va sorgir a partir de la historia del propi carrer ja que li atorgava molta identitat i força a la galeria. Si bé ja l’inici del segle xvi, el carrer ja s’anomena Carrer de Cavallers, pel gran nombre de veïns de la noblesa. No sempre va tenir aquest nom ja que es va anomenar el Romeu. Durant la dominació àrab separava les comunitats cristiana i judaica. Aquesta darrera part de la població habitava el barri situat al llevant del carrer, que s’anomenava la Cuirassa.

La Galeria Espai Cavallers representa el treball de més de 25 artistes i les seves obres d’art  que han format part de la identitat de la Galeria des dels seus inicis.

Es programen al voltant de 10 exposicions cada any tant individuals com col·lectives amb la participació d’artistes de la Galeria i introduint nous artistes per oferir als nostres visitants una  ampla selecció de la producció artística actual. A més és  promou esdeveniments relacionats amb altres àmbits de la cultura, com la música, la literatura o la gastronomia sempre vinculats amb la creació artística .

A més Espai Cavallers disposa d’un ampli fons d’art dels artistes que formen part de la història de la Galeria.

>L’equip                >La direcció

-Menys info

EXPOSICIÓ ACTUAL/CURRENT EXHIBITION

OBSERVANT EL CAMÍ de la mà d’en Robert Walser

Mònica Castanys. Jaume de Córdoba

Del 6 de novembre al 6 de desembre

El mateix autor ens diu que:

Passejar…m’és imprescindible per mantenir el contacte amb el món viu, sense aquestes sensacions no podria escriure mitja lletra ni produir el més lleu poema. Sense passejar estaria mort i la meva professió, a la que estimo apassionadament estaria aniquilada.

Aquesta passió a la que es refereix el narrador és la que ha entusiasmat a l’escultor Jaume de Córdoba y a la pintora Mònica Castanys a realitzar aquesta exposició, creant peces sobre el passeig com a activitat alliberadora i pensant.

Pintures i escultures que amb esperit narratiu ens acosten a un món de sensacions quotidianes.

La vida que passa, mirar-la i deixar-nos fer pel camí.

Nothing escapes the sight of Robert Walser’s literary universe in the need for the “Walk.”

Nada escapa a la vista del universo literario de Robert Walser en la necesidad del “Paseo”.

El mismo autor nos dice que:

Pasear … me es imprescindible para mantener el contacto con el mundo vivo, sin estas sensaciones no podría escribir media letra ni producir el más leve poema. Sin pasear estaría muerto y mi profesión, a la que amo apasionadamente estaría aniquilada.

Esta pasión a la que se refiere el narrador es la que ha entusiasmado al escultor Jaume de Córdoba y la pintora Mònica Castanys realizar esta exposición, creando piezas sobre el paseo como actividad liberadora y pensando.

Pinturas y esculturas que con espíritu narrativo nos acercan a un mundo de sensaciones cotidianas.

La vida que pasa, mirarla y dejarnos hacer por el camino.

The same author says us:

Walking is essential to keep in touch with the living world, without these feelings I could not write half a letter or produce the slightest poem. Without walking I would be dead and my profession, which I passionately love, would be annihilated.

This passion to which the narrator refers is what has excited the sculptor Jaume de Córdoba and the painter Mònica Castanys to carry out this exhibition, creating pieces about the walk as a liberating and thinking activity.

Paintings and sculptures that bring us closer to a world of everyday sensations with a narrative spirit.

Life going on, watching it and letting ourselves get carried away along the way.

NOTICIES RECENTS/NEWS

Uso de cookies

Utilitzem cookies per millorar l'experiència de navegació a la nostra web. Si es continua navegant, entenem que hi esteu d'acord. política de cookies, Clica a l'enllaç per més informació.

ACEPTAR
Aviso de cookies