Exposicions / CONSTANTS VITALS

CONSTANTS VITALS

Del 26 de Maig al 22 de Juny de 2023

Andreu Buenafuente

Exposició individual CONSTANTS VITALS de l’artista i comunicador Andreu Buenafuente. Del 26 de maig al 22 de juny de 2023. Inauguració dia 26 de maig a les 19:30h. Galeria Espai Cavallers Els signes vitals de l’ésser humà, sovint es mesuren per valorar l’estat de salut d’una persona. En aquesta exposició, podem fer visible que l’Andreu gaudeix […] llegir més

Descripció

Exposició individual CONSTANTS VITALS de l'artista i comunicador Andreu Buenafuente. Del 26 de maig al 22 de juny de 2023.

Inauguració dia 26 de maig a les 19:30h.

Galeria Espai Cavallers

Els signes vitals de l’ésser humà, sovint es mesuren per valorar l’estat de salut d’una persona. En aquesta exposició, podem fer visible que l’Andreu gaudeix d’una extraordinària salut creativa.

Amb la seva incontinència productiva que el caracteritza, l’Andreu no s’atura a l’hora d’oferir-nos les diferents visions del món a través de la seva pintura. És un artista que beu de moltes fonts però sempre mantenint en totes les seves èpoques una personalitat inconfusible.

L’Andreu és un artista inquiet, arriscat i curiós. La seva llibertat creativa fa que sovint s’inspiri en el fet quotidià i la seva destresa amb el color i el pinzell l’ajuda en la seva transformació en art. El seu treball artístic està molt lligat a la natura i al cosmos. En la sèrie de “Punts suspensius” els cercles conviuen com els planetes a l’univers. Poc a poc, com si d’una dansa es tractés, els punts s’uneixen per crear submóns.

“Constants Vitals” es distribueix en cinc espais diferents:

Oxigen, on podem gaudir de les seves obres més actuals. A la Temperatura hi trobem el tríptic que equilibra la transició entre èpoques. La Respiració, és l’espai que ens ofereix peces de la seva col·lecció ‘Jazz’ inspirada en aquest gènere de música. I el Batec és on trobem els ‘Punts suspensius’, on el ritme dels cercles no desapareix, originant la constant principal. Finalment, a la Tensió es mostra un recull de 27 obres amb paper.

Constants vitals” suposa una nova oportunitat per a seguir ensenyant el que va sorgint al meu estudi. Des del 2020 es pot dir que he apretat l’accelerador creatiu. Els punts donen pas a les formes. Es barregen i juguen amb una sensació de ritme i equilibri que és el que m’interessa ara. I color. Molt de color. M’agradaria que el meu electrocardiograma fos de colors. No descarto que així sigui.”
—Andreu Buenafuente

 

Mercè Puy, comissària.
Lleida 2023.


Més informació sobre l'exposició 
CONSTANTS VITALS a Galeria Espai Cavallers 

 

[ESP]

Exposición individual CONSTANTS VITALS del artista y comunicador Andreu Buenafuente. Del 26 de mayo al 22 de junio de 2023.
Inauguración día 26 de mayo a las 19:30h.

Galeria Espai Cavallers

Los signos vitales del ser humano, a menudo se mesuran para valorar el estado de salud de una persona. En esta exposición, podemos hacer visible que Andreu disfruta de una extraordinaria salud creativa.

Con su incontinencia productiva que lo caracteriza, Andreu no se para en la hora de ofrecernos las diferentes visiones del mundo a través de su pintura. Es un artista que bebe de muchas fuentes pero siempre manteniendo en todas sus épocas una personalidad inconfundible.

Andreu es un artista inquieto, arriesgado y curioso. Su libertad creativa hace que a menudo se inspire en el hecho cotidiano y su destreza con el color y el pincel la ayuda en su transformación en arte. Su trabajo artístico está muy ligado a la natura y al cosmos. En la serie de “Puntos suspensivos” los círculos conviven como los planetas al universo. Poco a poco, como si de una danza se tratara, los puntos se unen para crear submundos.

Constantes Vitales” se distribuye en cinco espacios diferentes:

Oxígen, donde podemos disfrutar de sus obras más actuales. A la Temperatura  encontramos el tríptico que equilibra la transición entre épocas. La Respiración, es el espacio que nos ofrece piezas de su colección ‘Jazz’ inspirada en este género de música. Y el Latido es donde encontramos los ‘Puntos suspensivos’, donde el ritmo de los círculos no desaparece, originando la constante principal. Finalmente, en la Tensión, se muestra una compilación de 27 obras con papel.

Constants Vitals supone una nueva oportunidad para seguir enseñando el que va surgiendo en mi estudio. Desde el 2020 se puede decir que he pisado el acelerador creativo. Los puntos dan a las formas. Se mezclan y juegan con una sensación de ritmo y equilibrio que es el que me interesa ahora. Y color. Mucho color. Me gustaría que mi electrocardiograma fuera de colores. No descarto que así sea.”

Andreu Buenafuente

Mercè Puy, comisaria.

Lleida 2023

Más información sobre l'exposición CONSTANTS VITALS en Galeria Espai Cavallers 

[ENG]

Solo exhibition CONSTANTS VITALS by the artist and communicator Andreu Buenafuente. From May 26th to June 22nd, 2023.

Opening on May 26th at 19:30h.

Espai Cavallers Gallery

The vital signs of human beings are often measured to assess the state of health of a person. In this exhibition, we can make visible that Andreu enjoys an extraordinary creative health.

With his characteristic productive incontinence, Andreu does not stop when it comes to offering us different visions of the world through his painting. He is an artist who draws from many sources but always maintains an unmistakable personality in all his periods.

Andreu is a restless, risky and curious artist. His creative freedom means that he is often inspired by everyday life and his skill with color and brush helps him to transform it into art. His artistic work is closely linked to nature and the cosmos. In the series "Punts suspensius" the circles coexist like the planets in the universe. Little by little, as if in a dance, the dots come together to create underworlds.

"Constants Vitals" is distributed in five different spaces:

Oxygen, where we can enjoy his most current works. Temperature is the triptych that balances the transition between eras. Breathing, is the space that offers pieces of his collection 'Jazz' inspired by this genre of music. And the Beat is where we find the 'Suspensive Points', where the rhythm of the circles does not disappear, originating the main constant. Finally, in the Tension, a compilation of 27 works with paper is shown.

"Constants Vitals supposes a new opportunity to continue showing what is emerging in my studio. Since 2020 it can be said that I have stepped on the creative accelerator. The dots give to the forms. They blend and play with a sense of rhythm and balance, which is what interests me now. And color. Lots of color. I'd like my electrocardiogram to be colorful. I don't rule it out."
—Andreu Buenafuente

Mercè Puy, curator.

Lleida 2023

More information about the exhibition CONSTANTS VITALS at Galeria Espai Cavallers 

Llegir més

Obres

No hi ha més obres disponibles